Home

Descriptions

Fish (by common or latin name)

Barbs

Cyprinoidae
Catfish Siluroidei
Cichlids Cichlidae
Killifish Cyprinodontidae
Labyrinth fish Anabantoidei
Livebearer Poeciliidae
American Characins Characoidae
African Characins Characoidae

Other Fish

Diseases

Invertebrates

Aquarium Plants

Biotopes

Food

Marine fish

Algae
Products

 
Web aquaworld

General

General

Books

Fish pictures

Image section

Articles

Great Names
My tanks

Site history

Forums

Labyrinth fish

Dwarf cichlids

Links

Links

Labyrinth fish

Linksites

Other

This site

Map

FAQ

Site policies
Acknowledgements
References
Awards
E-mail

 


Nederlandstalige boeken die online verkrijgbaar zijn:

  Flora & FaunaBook
&
General information
Description / Review
Order Online/See more

Title:Het moderne aquarium
Language: Nederlands
Author:Ulrich Schliewen
Published by:Tirion Natuur
ISBN:905210137X
Paperback

300 zoetwatervissen en planten voor gezelschaps- en speciale aquaria, met deskundige adviezen voor de inrichting en beplanting van aquaria, en voor de verzorging en het kweken van vissen Duidelijke en volledige uiteenzetting over inrichting, beplanting en onderhoud van o.a. een biotoopaquarium. Zaken als waterchemie, keuze van planten en vissen, visziekten en kweek worden op een - ook voor de leek - begrijpelijke wijze uitgelegd. Een groot deel van het boek is gewijd aan een beschrijving van vissen, met bijzonder fraaie en hoogwaardige kleurenfoto's van zowel bekende als minder bekende vissen. Handig is het gedeelte 'Aquarium-Lexicon' waar veel gebruikte aquariumtermen in kunnen worden teruggevonden. Verder is het een goed teken dat nieuwe naamgevingen zijn meegenomen bij de soortbesprekingen. 'Het moderne Aquarium' zal voor de liefhebbers vrijwel zeker zijn nut bewijzen. (Biblion recensie, BOL.com-Redactie.)  Het moderne aquarium<br>Ulrich Schliewen
Het moderne aquarium
Ulrich Schliewen

Title: Droomhuizen voor vissen.
Language: Nederlands
Author:Christian & M. Christian
Published by:Uitgeverij Terra
Hardcover | 144 Pagina's | | 2001
ISBN: 9062559980

Originele ontwerpen voor stijlvolle aquariums, vertaald uit het Engels door S. Hendriks. Aquaworld review: Waarschijnlijk was het eerlijker geweest het boek droomaquaria voor aquariumhouders te noemen.

 Droomhuizen voor vissen
Christian


Title: Meervallen
Language: Nederlands
Author:Claus Schaefer
Published by:Tirion Natuur
Hardcover | 96 Pagina's |
ISBN: 9052103577

Claus-Schaefer behandelt in dit boek de soorten die met een zekere regelmaat in de handel worden aangeboden, met extra aandacht voor de pantser- en harnasmeervallen. Hij geeft aan de hand van voorbeelden ook adviezen over de inrichting van het aquarium en de vissoorten die men met meervallen kan samenhouden. Meervallen: welke soorten kan ik honden? Wat betekenen de L-nummers in de literatuur? Meervallen zijn geen afvalopruimers. Alleenhouden, of in een groepje? Voortplanting en opfok. Niet alle meervallen leven vegetarisch. Ziekten. Het aquarium voor meervallen: inrichtingsvoorstellen voor harnas-, pantser- en baardmeervallen. Kokosnootschalen en kienhoutwortels. Planten voor het aquarium. Geschikt gezelschap: Welke meervallen kunnen in een groepje gehouden worden? Andere medebewoners: karperzalmen, barbelen, cichliden, tandkarpers en wat dies meer zij. Sommige meervallen zijn roofzuchtig!

Recensie:Informatie over het houden van (voornamelijk tropische en subtropische) meervallen in aquaria. Het boek begint met een beknopte taxonomische en biologische beschrijving van deze groep vissen. Vervolgens wordt ingegaan op de eisen die meervallen aan een aquarium stellen en ten slotte wordt een overzicht gegeven van de voor aquaria meest geschikte soorten. Het boek is geïllustreerd met duidelijke kleurenfoto's die de aspirant-koper kunnen helpen bij de aanschaf. Ook staat in het boek een aantal tekeningen die de determinatie van diverse soorten vergemakkelijken. In een aantal kaderteksten wordt aanvullende informatie over de kweek, ziekten en voedsel gegeven. Bevat voorwoord, inhoudsopgave, literatuurlijst en register. Doelgroep: zowel de beginnende (algemene info over meervallen) als de ervaren aquariumhouder (naslagwerk over diverse meervalsoorten).

(Biblion recensie, Marco Kraal)

 Meervallen<br>P. Heukels
Meervallen
P. Heukels

Title: Het Tropisch Zee-Aquarium
Language: Nederlands
Author:Nick Dakin
Published by:Tirion Natuur
Hardcover | 2001
ISBN: 9052102457
Het tropisch zee-aquarium, met zijn spectaculair gekleurde bewoners, is terecht het trotse middelpunt van menig huis. Hot tropisch zee-aquarium, met 155 afbeeldingen in kleur en 17 tekeningen, geeft beknopte en zinvolle oplossingen voor de problemen die zich kunnen voordoen. Hot geeft basisinformatie over de fysische en chemische factoren die werkzaam zijn in het systeem. Daarbij leert de lezer ook hoe hij deze factoren op elkaar laat inwerken, zodat een aangename leefomgeving ontstaat waarin de levende componenten (vissen, ongewervelden en planten) het uithouden en een natuurlijk bestaan kunnen leiden. Daarnaast worden algemene inleidingen gegeven over individuele vissoorten of groepen daarvan. Belangrijk zijn de honderden praktijkgerichte tips en raadgevingen. Deze tips worden vooral gegeven in de steeds terugkerende rubriek 'vragen en antwoorden', maar ook in de vorm van overzichtsschema's voor 'milieu en verzorging', alsook in informatieve teksten bij do talrijke illustraties.
Dakin schreef rubrieken in aquariumtijdschriften en kent de problemen goed. Eenderde van dit boek behandelt inrichting en verzorging, eenderde is gewijd aan de beschrijving van 33 groepen aquaristisch belangrijkere zoutwatervissen en (tamelijk bijzonder) de rest aan 22 groepen van ongewervelden (inclusief die welke tot plaag kunnen uitgroeien). Vaste rubrieken hierbij zijn 'populaire soorten', 'milieu en verzorging', en 'vraag en antwoord', waarin 500 meest gestelde vragen aan de orde komen. Iedere rubriek wordt gekenmerkt door een eigen kleur- en/of lettertype. Ruime aandacht is er voor compatibiliteit. Vrij kleine letter, verhoudingsgewijs dus veel info. Honderdvijfenvijftig kleurenafbeeldingen en zeventien schema's verduidelijken de tekst. Met verklarende woordenlijst en een index van namen en zaken. Een verzorgde uitgave voor beginner en gevorderde.

(Biblion recensie, BOL.com-Redactie)

 Het tropisch zee-aquarium<br>Nick Dakin
Het tropisch zee-aquarium
Nick Dakin

Basisboek aquariumhouden
Claus Schaefer
Vertaler P. Heukels

Hardcover | 128 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103437

Hedendaagse aquariumliefhebbers zien zich gesteld tegenover een schier onafzienbaar aanbod van aquaria, technische apparatuur, nuttige accessoires en bovenal vissen en planten. Vaak is het lastig uit alle mogelijkheden een verantwoorde keuze te maken Claus Schaefer brengt u in dit boek op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van inrichtingen en onderhoud van het aquarium, in begrijpelijke taal, maar met een professionele grondslag. Tevens geeft hij een kort signalement van de vissen en planten waaraan de liefhebbers het meeste plezier zullen beleven. Hoe men een aquarium moet inrichten wordt ook nog eens stap-voor-stap getoond in beelden waarin de leerstof van dit basisboek op inzichtelijke wijze is samengevat.
Recensie('s):

Het boek beschrijft de diverse aspecten van het houden van vissen in een aquarium. Zowel de techniek, de inrichting, waterkwaliteit, als het houden en verzorgen van vissen komen aan de orde. Het boek bevat verder een korte beschrijving van de belangrijkste aquariumvissen. Dit instructieboek kenmerkt zich door een logische en overzichtelijke lay-out. Het gebruik van een brede marge, kaders en kantlijnen komt de leesbaarheid ten goede. De kleurenfoto's en tekeningen zijn van goede kwaliteit en ondersteunen de tekst. De beschrijving van een aantal populaire aquariumvissen valt door gebruik van een afwijkende kleur op. Boek bevat voorwoord, inhoudsopgave, register, literatuurlijst en lijst met adressen van aquariaverenigingen. Het boek is bedoeld voor beginnende aquariumhouders, maar zal door zijn compleetheid ook van waarde zijn voor de gevorderde aquariumliefhebber.
(Biblion recensie, Marco Kraal)
Basisboek aquarium houden<br>P. Heukels
Basisboek aquarium houden
P. Heukels

P. Stadelman
inrichting, verzorging, ziekten, viskeuze Paperback | Tirion Natuur
ISBN: 9052100675
De mogelijkheden om een aquarium op de juiste manier in te richten zijn legio. De auteur behandelt de volgende onderwerpen: aanschaf, inrichting, verlichting, verwarming, filters, juiste plaats, etc. Talloze adviezen voor de koop van vissen en planten passeren de revue. Helder en duidelijk -wordt uitgelegd hoe de zwemmende en groeiende bewoners moeten worden verzorgd en wat er gedaan moet worden als er onverhoopt ziekten voorkomen. Deze handige gids is verlucht met 40 prachtige afbeeldingen in kleur en 30 duidelijke tekeningen in zwart-wit.
Dit boekje is gericht op degenen die van plan zijn een aquarium aan te schaffen. De schrijver heeft zich tot taak gesteld op eenvoudige wijze de beginneling te behoeden voor teleurstellingen als gevolg van fouten bij de eerste aanschaf. Hij beschrijft - verduidelijkt door tekeningen - waar men op dient te letten bij aankoop van een aquarium, de bewoners, de planten en de randapparatuur. Vervolgens wordt beschreven: het inrichten, keuze (aantallen) van vissen en planten, waarbij gemakkelijke houdbaarheid vooropstaat, voedselkeuze en wijze van voederen, het onderhoud - met een populaire uiteenzetting over de chemische processen alsmede een 'storingstabel' waarbij aan de hand van waarneembare symptomen de oorzaak wordt vastgesteld en vervolgens de te nemen maatregelen worden geadviseerd. Ten slotte een hoofdstuk betreffende ziekten en hun behandeling. Bevat kleurenfoto's en zwart-witte tekeningen.(Biblion recensie, G.A. ten Hoopen.)
Het aquarium<br>P. Stadelman
Het aquarium
P. Stadelman


Dick Mills U en uw aquarium Hardcover | Tirion Natuur
ISBN: 9052100306
De complete praktische gids voor de verzorging van aquariumvissen - een onmisbaar handboek voor de aquariumhouder, vol informatie over alles wat u moet weten om uw vissen goed te voeden en in goede conditie te houden. Een soortengids Kleurenfoto's en puntsgewijze beschrijvingen van meer dan 120 aquariumvissen.Deskundig advies en vakinformatie Praktische tips over alle onderwerpen, van het kiezen van de meest geschikte soorten, gezondheidszorg en voedsel tot het kweken en grootbrengen van jonge vissen. Het inrichten van een aquarium Door middel van foto's wordt stap voor stap uitgelegd hoe u voor ieder van de vier verschillende systemen een aquarium kunt inrichten.
Uitstekende handleiding voor aquariumhouders. In een tiental hoofdstukken worden alle facetten van de aquaristiek op duidelijke en vakkundige wijze behandeld. Vanaf de anatomie van de vis, tot het fotograferen van vissen, passeren achtereenvolgens de keuzebepaling van de verschillende soorten aquaria; welke soorten vissen passen in een specifiek aquarium; wat is er nodig om een aquarium optimaal te laten funktioneren; hoe kunnen aquaria worden ingericht, hoe wordt een ontwerp gemaakt en welke planten passen daarbij; hoe moet aan de voedseleisen worden voldaan; hoe worden vissen in perfekte conditie gehouden en wat kan (wel/niet) gedaan worden bij ziekte; welke omstandigheden brengen een vis tot voortplanting; welke maatstaven gelden - in Engeland - voor het individueel keuren van vissen. De tekst is rijkelijk voorzien van goede kleurenfoto's en - waar nodig - van duidelijke tekeningen. Besloten wordt met een algemeen register op behandelde onderwerpen, een tweede op de behandelde vissen.(Biblion recensie, G.A. ten Hoopen.)
U en uw aquarium<br>Dick Mills
U en uw aquarium
Dick Mills

Geen foto beschikbaar. Aquarium handboek
Gina Sandford
bol.com prijs: € 23,50
2-3 werkdagen
Paperback | 256 Pagina's | Tirion Natuur | 2001
ISBN: 9052104204
inrichting - onderhoud - selectie van 180 populaire soortenBeknopte en geillustreerde handleiding voor het inrichten en onderhouden van tropische zoetwater-, zeewater- en koudwateraquaria in de huiskamer. Vooral veel informatie over inrichting, onderhoud, technische voorzieningen, aanschaf van de vissen, verzorging, voeding en ziekten. Beperkte selectie van 160 vissoorten en 20 plantensoorten voor aquaria, voorzien van fraaie kleurenfoto's en illustraties. Hier en daar een klein vertaalfoutje. Vooral geschikt voor de beginnende aquariaan(Biblion recensie, Dr. M. Fonds) Aquarium handboek
Gina Sandford

Geen foto beschikbaar.Een natuurlijk aquarium creeren Hiscock, P.
bol.com prijs: € 17,50
2-3 werkdagen
Paperback | Centrale Uitgeverij
ISBN: 9024380235
Momenteel niet beschikbaarMomenteel niet beschikbaar Een natuurlijk aquarium creeren
Hiscock, P.

Goudvissen in aquarium en tuinvijver


Dieter Jauch
aanschaf, verzorging, voeding
bol.com prijs: € 9,05Paperback | Tirion Natuur
ISBN: 9052102724

Praktische handleiding voor het op de juiste manier houden, verzorgen en kweken van goudvissen en koi's (Japanse sierkarpers). Informatie over ziekten en wat daarbij te doen. Wetenswaardigheden over vissen in het algemeen en goudvissen en koi's in het bijzonder. Beschrijvingen van geliefde rassen. Informatieve tekeningen en kleurenfoto's verduidelijken de tekst.

De schrijver is een gerenommeerd kenner van de vele rassen van goudvissen en koi's (Japanse sierkarpers). Beginnend bij het ontstaan van de goudvis en de koi, respectievelijk 1000 en 2000 jaar geleden, beschrijft hij waar bij aankoop op gelet moet worden en verder hoe een vijver c.q. een aquarium moeten worden ingericht. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de verzorging van de diverse rassen, hun bouw en gedrag en is speciaal aandacht besteed aan de kweek - erfelijkheidsaspecten - van deze vissen. Ten slotte volgt een opsomming van de diverse rassen van goudvissen en koi's. Een alfabetisch register is aan het eind van het boek opgenomen. Al met al, voor de selecte groep van liefhebbers een handzaam boek, verlucht met tekeningen en kleurenfoto's.(Biblion recensie, Redactie.)

Goudvissen in aquarium en tuinvijver<br>Dieter Jauch
Goudvissen in aquarium en tuinvijver
Dieter Jauch

Geen foto beschikbaar.
Aquarium houden
Peter Beck
bol.com prijs: € 13,38
2-3 werkdagen
Paperback | 62 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103348


Momenteel niet beschikbaarZeer overzichtelijke en compacte handleiding voor het opzetten, inrichten en onderhouden van een tropisch zoetwater aquarium in de huiskamer. Er wordt informatie gegeven over technische voorzieningen, verlichting, filtering, watersamenstelling, voedingsbodems voor planten, voedsel voor vissen, etc. Het bevat een overzicht met kleurenfoto's van natuurlijke biotopen in de tropen, beschrijving met kleurenfoto's van 36 soorten waterplanten en 57 soorten vissen. Zeer geschikt voor beginnende aquariumhouders. De uitslaande voorflap bevat kleurenfoto's.(Biblion recensie, M. Fonds.) Aquarium houden
Peter Beck

Mijn eerste aquarium
Peter Stadelmann
praktische tips voor de aanschaf van vissen en planten, inrichting en verzorging
bol.com prijs: € 12,90
2-3 werkdagen
Paperback | Tirion Natuur
ISBN: 9052102813

Deze speciaal voor kinderen geschreven handleiding voor de bouw, aanschaf en inrichting van een aquarium geeft antwoord op alle noodzakelijke vragen die betrekking hebben op de juiste verzorging. Behandeld worden: de keuze van de juiste bak, verlichting, verwarming, filters en filtermaterialen, luchtpompjes, bodemgrond, planten, makkelijk te houden vissen, het voedsel en het voorkomen van ziekten. Daarnaast zijn er vele nuttige tips over hoe kinderen kunnen n aan hun aquarium en hoe ze leuke waarnemingen en eenproefjes kunnen doen. Met 40 afbeeldingen in kleur en 35 tekeningen.

Goed boekje met kleurenfoto's en zwart-witte tekeningen voor de beginnende aquariumhouders, met veel overzichtelijk gerangschikte basisinformatie. Vooral geschikt voor jeugdige lezers vanaf ongeveer 11 jaar, maar ook geschikt voor oudere lezers die willen weten hoe een aquarium te beginnen.

(Biblion recensie, M. Fonds.)

Mijn eerste aquarium<br>Peter Stadelmann
Mijn eerste aquarium
Peter Stadelmann

Aquariumvissen
Dick Mills
bol.com prijs: € 17,00
2-3 werkdagen
Hardcover | 304 Pagina's | Bosch & Keuning | 2001
ISBN: 9024606144

Momenteel niet beschikbaarPrachtige uitgave bestemd voor aquariumliefhebbers. Het boek verdeelt alle vissen, die in een aquarium kunnen worden gehouden, in vier soorten. Ieder deel is verder gesplitst in families of groepen, waarin de soorten in alfabetische volgorde van hun wetenschappelijke naam worden voorgesteld. Van meer dan 500 varieteiten zijn fraaie foto's in kleur aanwezig met zowel een beschrijving van algemene groepskenmerken als specifieke voor iedere vis. Een forse inleiding van ruim veertig pagina's behandelt het functioneren van een vis, zijn vermogen tot aanpassing, de voortplanting en allerlei zaken die met inrichting en onderhoud van het aquarium te maken hebben, afgestemd op een bepaalde vissoort. Een verklarende woordenlijst, een register en een verantwoording besluiten het boek.(Biblion recensie, Redactie) Aquariumvissen<br>Dick Mills
Aquariumvissen
Dick Mills

Handboek aquariumplanten
Christel Kasselmann
met meer dan 300 aquarium- en moerasplanten
bol.com prijs: € 42,50
2-3 werkdagen
Hardcover | 472 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052102805


Dit handboek geeft allereerst een overzicht van de natuurlijke milieu's waaruit de water- en moerasplanten afkomstig zijn, de betekenis van diverse milieufactoren bij het houden van deze planten in het aquarium of paludarium, en informatie over de bloemmorfologie en -biologie. Daarna worden meer clan 300 aquariumplanten in alfabetische volgorde beschreven en afgebeeld, waarbij vele pas onlangs ingevoerde soorten. Van iedere plantensoort vindt men de wetenschappelijke naam en de Nederlandstalige naam, de familie waartoe ze behoort, eventuele synoniemen, verklaring van de naam, herkomst van de plant, beschrijving, hoe men ze het beste houdt en hoe de soort in zijn natuurlijke biotoop groeit. Van veel zeldzame planten wordt voor de eerste keer een afbeelding in kleur gepubliceerd.
Uitvoerige beschrijvingen met goede kleurenfoto's van meer dan 280 soorten waterplanten voor tropische zoetwateraquaria. Beschrijvingen van groeiplaatsen en biotopen waar de planten oorspronkelijk vandaan komen. Aanwijzingen voor cultuur en geschiktheid van de soorten voor toepassing in aquaria. Een goed overzicht van vrijwel alle gangbare tropische aquariumplanten, een standaard handboek voor gevorderde aquariumliefhebbers.

(Biblion recensie, M. Fonds.)

Handboek aquariumplanten<br>Henk Nieuwenkamp
Handboek aquariumplanten
Henk Nieuwenkamp

Levendbarende tandkarpers
C.P. Steinle, M. Kempkes & S. Lechleiter
bol.com prijs: € 13,89
2-3 werkdagen
Hardcover | 95 Pagina's | Tirion Natuur | 2000
ISBN: 9052103917

Levendbarende tandkarpers behoren tot de klassiekers in de aquarium houderij. Juist niet deze dieren hebben veel jolige aquarianen hun eerste kweeksuccessen beleefd. Naast vele bekende 'beginners visjes' zijn er onder de levendbarende tandkarpers echter ook veel soorten die zelfs ervaren aquariumhouders nog voor verrassingen kunnen stellen. Michael Kempkes behandelt in dit boek de belangrijkste soorten en legt uit hoe ze gehouden en gekweekt moeten worden. Levendbarende tandkarpers: waar komen ze vandaan? Verspreidingsgebieden en biotopen. Wat is er zo bijzonder aan levendbarende landkarpers? De belangrijkste wilde vormen en kweekvormen. De klassiekers: guppen, Molly's, platy's en zwaarddragers. Het aquarium: Hoe groot moet liet aquarium zijn? De inrichting van een bak voor levendbarende. Hebben alle levendbarende hard water nodig? Welke andere vissen kan men erbij houden? Verzorging en kweek: de voedering. Schooltjes of paartjes alleen? Welke eisen stellen de wilde vormen aan de verzorging? \voortplanting en gedrag. Kweekvormen en gerichte nakweek. Inteelt en het kweken van zuivere lijnen. Waarheen niet de nakomelingen? Ziekten en hun bestrijding.
Opnieuw een boek in de aantrekkelijk uitgevoerde en redelijk geprijsde serie van Tirion. Het is uit het Duits vertaald, maar dat merk je als lezer vrijwel niet. Aan de levendbarende tandkarpers (guppen, platy's) en dergelijke blijkt veel meer te beleven te zijn dan menig beginnend aquariaan vermoedt. Ze worden ingedeeld in twee grote groepen: Wildvormen en Kweekvormen. Dat zijn tevens de twee belangrijkste hoofdstukken van dit boek. Een inleiding behandelt de systematiek waar ze voorkomen, iets over lichaamsbouw en de kleurpatronen, en gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan de inrichting van de bak, waterkwaliteit, voedsel, welke vissen passen bij elkaar en dergelijke. De tekst is boeiend en wordt op de juiste plaatsen aangevuld door verklarende intermezzo's, tips, schema's en tekeningen en foto's, alle in kleur. Voor het deel over kweekvormen is enig begrip van de genetica gewenst; de tekst blijft desondanks goed begrijpelijk. Een kort hoofdstuk over ziektes en de behandelingen ervan besluit de tekst. De Duitse oorsprong is wel sterk terug te vinden in de literatuuropgave en de nuttige adressen.

(Biblion recensie, Dr. R.J. Leewis)

Levendbarende tandkarpers<br>S. Lechleiter
Levendbarende tandkarpers
S. Lechleiter


Cichliden
Claus Schaefer
bol.com prijs: € 14,50
2-3 werkdagen
Hardcover | 96 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103607

Cichliden behoren vanwege hun interessante gedrag en meestal fraaie kleuren tot de meest geliefde aquariumvissen. Claus Schaefer behandelt in dit boek de soorten die regelmatig in de handel worden aangeboden. Daarbij staan de verzorging en de kweek voorop. De auteur geeft ook suggesties voor de inrichting van het aquarium, en voor de keuze van de medebewoners. cichiden: welke soort past bij mij? Verzorgingseisen. Territoriumgedrag. Voortplantingsstrategieën en kweek. Voedsel. Visziekten. Aquaria: voor cichiden tilt het Malawi- en Tanganvikameer, Victoriameer, West-Afrika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika (ook voor dwergcicliliden). Watereigenschappen. Welke planten zijn bruikbaar? Medebewoners: welke soorten kan uien bij elkaar houden? Welke karperzalmen, barbelen en meervallen zijn geschikt?
Recensie('s):

Uitvoerige informatie over herkomst en de verzorging in aquaria van Cichliden, een familie van tropische zoetwater vissen met meer dan 2000 soorten, die voorkomen in Afrika (Malawi, Tanzania, Victoriameer, Madagascar), Midden- en Zuid-Amerika en Zuid-Azië. Het boek bevat een selectie van honderd gangbare soorten voor tropische aquaria met veel informatie over land van herkomst, verzorging, gedrag, voortplanting en kweek, met 60 duidelijke kleurenfoto's. Goed naslagwerk voor gespecialiseerde aquariumliefhebbers.

(Biblion recensie, Dr. M. Fonds)

Cichliden<br>S. Schadwinkel
Cichliden
S. Schadwinkel

Barbelen en Danio's
Christian-Peter Steinle
bol.com prijs: € 14,50
2-3 werkdagen
Hardcover | 96 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103593

Barbelen en Danio's behoren tot de meest in aquaria gehouden Nissen. Uit het klassieke gezelschapsaquarium is een groep barbeeltjes nauwelijks meer weg te denken. Christian-Peter- Steinle behandelt in dit boek de populairste soorten en geeft waardevolle tips voor de verzorging, de kweek en de inrichting van het aquarium. Barbelen en Danio's: welke soorten wil of kan ik houden? Klassieke soorten zoals Zebrabarbeel, Chinese danio, Stumatraantje en Kegelvlekbarbeel. Zijn barbelen scholenvissen? Voortplanting en kweek. Voeding. Ziektebestrijding. De inrichting van het aquarium: gezelschapsaquaria, speciale soort aquaria. Beplanting en decoratiematerialen. De bewaking van de waterkwaliteit. Het visgezelschap: welke Barbelen en Danios kunnen in een groep gehouden worden? Kan ik er andere vissen bijzetten, zoals Cichliden, Goerami's en levendbarende tandkarpers? Welke soorten worden te groot of zijn al te onverdraagzaam?
De omslag draagt de titel 'Barbelen', maar toont meest prominent een danio; de titelpagina is accurater en meldt beide. Circa 70 soorten van deze veel gehouden vissen worden behandeld, de meest populaire maar ook minder bekende, met opmerkingen over maximale grootte, herkomst, gedrag en daarmee (on)geschiktheid als gezelschapsvis, veelal met een goede kleurenfoto, een enkele met dito tekening. Bij de inrichting van aquariumbakken (100, 200 en 250 liter) komen ook de ervoor geschikte waterplanten aan bod. Werking filters, tips voor schoonhouden en een goede verzorging, korte opmerking over kweek. Eén pagina met literatuurverwijzingen; nuttige adressen en een uitvoerig register. Handig voor gespecialiseerde aquarianen, of zij die zich willen specialiseren.

(Biblion recensie, Dr. H.A. ten Hove)

Barbelen en Danio's<br>P. Heukels
Barbelen en Danio's
P. Heukels

Labyrintvissen
Michael Kokoscha
bol.com prijs: € 14,50
2-3 werkdagen
Hardcover | 96 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103585

Met hun mooie kleuren en interessante broedzorg hebben labyrintvissen menig aquariaan tot enthousiasme gebracht. Veel soorten hebben zich een vaste plaats in liet assortiment van de aquariumwinkel veroverd. Michael Kokoscha behandelt in dit boek de meest populaire soorten en beschrijft hoe men kan voldoen aan de verzorgingseisen die ze stellen. Ook geeft hij voorbeelden hoe het aquarium kan worden ingericht. Labyrintvissen: Welke soorten kan ik houden? De klassieke soorten: Paradijsvissen, Kempvissen, Draadgoerami's en Knorgoerami's.Voortplanting: schuimnestbouwers en muilbroeders. Voeding en ziektebestrijding. Aquariuminrichting: labyrintvissen in de gezelschapsbak. Speciale aquaria. Planten, kienhout, kokosnootschalen. De juiste watereigenschappen. Medebewoners: niet alleen kempvissen verdedigen een territorium. Welke vissen vormen goed gezelschap? Welke soorten worden te groot voor een normaal aquarium?
Een heldere handleiding voor het houden en kweken van labyrintvissen. Het boek is deskundig geschreven en de vertaling is goed. De Duitse oriëntatie komt wel boven in de literatuurlijst. Opbouw: korte hoofdstukjes met zeer 'to the point' uitleg over de soorten en de eisen die ze aan verzorging en aquariuminrichting stellen. De hoofdstukjes zijn weer ingedeeld in groepjes met een oplopende moeilijkheidsgraad wat de verzorging betreft. Het geheel wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin zeer helder uiteengezet wordt wat labyrintvissen eigenlijk zijn. Aan het eind volgen enkele hoofdstukken over het kopen van vissen, ziektes, en wat je moet doen als je met vakantie gaat. Terloops wordt zeer veel, vooral voor aquarianen praktische informatie gegeven. Er zijn goede intermezzo's, over aansprekende onderwerpen. In de brede kantlijn staan per pagina een à twee statements die een aanvulling zijn op de tekst ernaast, danwel een samenvatting daarvan. Ook de bijschriften bij de foto's en illustraties bevatten veel informatie. Hoewel de vlotte stijl dat niet doet vermoeden, is hier en daar toch enige aquarium-voorkennis gewenst/verondersteld.(Biblion recensie, Dr. R.J. Leewis)
Labyrintvissen<br>Michael Kokoscha
Labyrintvissen
Michael Kokoscha

Zeewateraquarium


A. Tunze
met foto's van bekende dierfotografen

bol.com prijs: € 8,89


2-3 werkdagen
Paperback | 64 Pagina's | Tirion Natuur | 2000
ISBN: 9052103895

Exotische onderwaterwereld. Zeewateraquaria blijven boeien door de schitterende kleurenpracht van de vissen en de bizarre vormen van de koralen. Praktische aanwijzingen over de inrichting van de bak, de keuze van het gezelschap, de waterbereiding, het voedsel en het gedrag. Kenmerkende eigenschappen van de dieren in een handig overzicht. Antwoorden op de meest gestelde vragen over het zeewateraquarium. De mooiste vissen, koralen en andere zeedieren. Wat te doen als er iets mis gaat met het aquarium?
In beknopt bestek is op toegankelijke wijze een grote hoeveelheid praktische informatie voor de zeeaquariumhouders bijeengebracht. Er is een hoofdstuk over de soorten met portrettengalerijen van soortgroepen en informatie over verzorging, voedsel, inrichting en gezelschap (andere organismen in de bak en hoeveel), maar niet over de herkomst van de dieren. Daarna worden de inrichting (algemeen en drie voorbeeldaquaria) en de apparatuur besproken, het onderhoud, en wat je aan gedragswaarnemingen kunt doen. Naast vissen worden ook wieren en ongewervelde dieren behandeld. Het boekje wordt besloten met de beantwoording van tien algemene vragen door 'De Vakman'. Dit laatste onderwerp rammelt wat. De kwaliteit van de kleurenfoto's is goed en de toepassing van de illustraties is prima. Helaas: met geen woord wordt over koudwater-zeewateraquaria gesproken! In kaders met een steunkleur allerlei tips. De vertaling/bewerking vanuit het Duits is goed.(Biblion recensie, Dr. R.J. Leewis)
Zeewateraquarium<br>A. Tunze
Zeewateraquarium
A. Tunze

Momenteel niet beschikbaarKarperzalmen
P. Hoffmann
bol.com prijs: € 13,90
2-3 werkdagen
Hardcover | 96 Pagina's | Tirion Natuur | 2001
ISBN: 9052104247


Momenteel niet beschikbaarUitvoerig en rijk geillustreerd overzicht van karperzalmen (Characiformes) voor tropische aquaria. Uitvoerige informatie over systematiek, herkomst, bouw, gedrag en voortplanting (kweek), waarbij meer dan 100 soorten worden genoemd. Met 54 fraaie kleurenfoto's. Ook informatie over de inrichting van aquaria voor karperzalmen, de waterkwaliteit, de verlichting en de mogelijkheden voor kweken. Vooral geschikt voor gevorderde aquariumhouders.

(Biblion recensie, Dr. M. Fonds)

Karperzalmen
P. Hoffmann

Dwergcichliden


Ulrich Schliewen

bol.com prijs: € 9,05


2-3 werkdagen
Paperback | 64 Pagina's | Tirion Natuur
ISBN: 9052103453

Het is moeilijk te zeggen wat bij deze vissen de meeste indruk maakt: de bonte kleuren of hun fascinerende gedrag, vooral in de broedtijd.Kenmerkende eigenschappen van de dieren in een handig overzicht.Antwoorden op de meest gestelde vragen over de verzorging van dwergcichliden.Wat dwergcichiliden door hun gedragingen proberen uit te drukken.Praktische aanwijzingen over de inrichting van de bak, de waterbereiding, het voedsel en de kweek.Populairste dwergcichilden uit Zuid-Amerika en Afrika.Met beproefde methoden om ziekten te voorkomen.Overzicht van geschikte planten voor het aquarium.
Beknopte informatie in woord en beeld over herkomst, gedrag en houdbaarheid van 22 soorten dwergcichliden, tropische zoetwatervissen voor aquaria. Het boek vormt een handleiding voor de inrichting van het aquarium, waarbij de technische eisen, voedering, verzorging, ziektebestrijding en kweek aan de orde komen. Met fraaie kleurenfoto's van alle behandelde soorten en een aantal zwart-wittekeningen.

(Biblion recensie, Dr. M. Fonds.)

Dwergcichliden<br>Ulrich Schliewen
Dwergcichliden
Ulrich Schliewen

If you have any comments please mail to aquaworld

 

 

All images, information, text, and other information/items in this site © Aquaworld website as described in the Berne convention.