Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


 

Doelstelling van de site

'Deze site stelt zich ten doel om door het uitwisselen van kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het welzijn van labyrintvissen in aquaria, en de bestaande kennis en inzichten betreffende deze familie van zoetwatervissen te vergroten.'