Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


 

Deze site is een overlevering van de voormalige
Nederlandse Vereniging voor Labyrintvissen

De Nederlandse Vereniging voor Labyrintvissen, afgekort NVL, werd in oktober 2002 opgericht door Eric Naus, Wendy Büchly en Henk Grundmeijer. In 2003 bestond de vereniging al uit een flink aantal leden, en werd besloten er een geheel zelfstandige vereniging van te maken. In 2008 bleek het draagvlak voor de NVL te klein om dit initiatief voort te laten duren.

De site is sindsdien omgedoopt tot informatiegids labyrintvissen, en aanverwante soorten. Mettertijd zal de site verder uitgebouwd worden. Ook zal er een zusterschap met de engelstalige AquaWorld site zijn.