Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


Inleiding

Het Soorten Behoud Programma, afgekort SBP, is een verantwoordelijkheid die de NVL op zich heeft genomen vanwege het steeds meer verdwijnen van labyrintvissen uit het wild.

Al lange tijd worden veel biotopen in Azië en Afrika bedreigd door het kappen van de bossen die deze biotopen omringen. Tevens moet er ook steeds vaker baan gemaakt worden voor de aanleg van plantages voor verschillende doeleinden. In deze gevallen blijven de biotopen veelal bestaan maar veranderen wel degelijk drastisch; zwartwater biotopen houden geen stand en veranderen al gauw zo extreem dat er geen zwartwater meer te vinden is. Ook vanwege de aanleg van infrastructuur hebben veel biotopen te lijden. Voor de bewoners van biotopen welke onder bedreiging staan, betekend dit vaak het einde.

Het SBP is daarom een belangrijk onderdeel van de NVL en probeert bedreigde labyrintvissoorten en populaties in stand te houden. Om dit zo goed mogelijk uit te voeren heeft het SBP een strikt reglement en een goede controle op een ieder die ingeschreven staat bij het SBP.

Om te kijken welke soort bedreigd is en in welke categorie van bedreiging deze soort valt, kan de IUCN Rode Lijst geraadpleegt worden. Op de SBP pagina staat een link naar deze lijst. Het is zeer zeker mogelijk dat een soort er nog niet tussen staat of dat de categorie van bedreiging intussen veranderd is; dat is te wijten aan de data waarop deze lijsten zijn samengesteld. Houdt U hiermee rekening.