Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


Inschrijven

 

Inleiding SBP overzicht
Reglement Kwekers overzicht
Inschrijven IUCN Rode Lijst

 

Alvorens Uw inschrijving in te sturen doet U er verstandig aan eerst het SBP reglement goed door te nemen.

U kunt zich inschrijven bij het SBP per E-mail. U word verzocht om de tekst "Inschrijving SBP" in Uw onderwerp te vermelden. Het bericht moet de volgende informatie bevatten, welke nodig is in verband met vermeldingen op de NVL website; SBP afdeling:


- Uw volledige naam.
- Uw NVL lidnummer.
- Welke soort(en) U graag wilt inschrijven.
- Het aantal exemplaren per soort;
- Het geslacht van ieder exemplaar.
- De lokatie waar ieder exemplaar vandaan komt (bijv. "Jambi", anders "Onbekend").
- De vermelding van "wildvang" of "nakweek."
- Per exemplaar de vermelding of het F1, F2 of F3 betreft.

Het kan ook zijn dat U al staat ingeschreven maar graag jongen van een bepaalde soort wilt melden. U word dan verzocht om de informatie te sturen welke nodig is als aangegeven in de tabellen op het SBP overzicht. Het aanmelden van een nest kan pas geschieden na vier weken aangezien dan goed aan te geven is of het nest in leven blijft.

Voorbeeld:

SBP Ouderschapsaanvraag: Eric Naus

NVL 001

Betta albimarginata "Malinau", 16 stuks, 2 vrouwen volwassen, 1 man volwassen, 13 jongen geslacht onbekend. Alle vissen nakweek, generatie onbekend.


Deze informatie kan vervolgens verstuurd worden naar het Hoofd SBP:
Eric Naus