Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


Wat zijn labyrintvissen

 

 

 

Wat zijn labyrintvissen?

Labyrintvissen danken hun naam aan een labyrintvormig gangenstelsel dat zich
in de kop bevindt. Daarmee kunnen ze uit de atmosfeer (boven water) zuurstof
op nemen. Dit extra ademhalingsorgaan stelt labyrintvissen in staat om in
zuurstofarm water te overleven. Labyrintvissen zwemmen dan ook regelmatig
naar de waterspiegel om lucht te happen. Sommige soorten, zoals Betta
splendens
, maken veelvuldig gebruik van dit aanvullend ademhalingsorgaan.
Andere soorten, zoals prachtgoerami¹s (Parosphromenus), verschijnen zelden
aan de waterspiegel. Het labyrint wordt ook gebruikt om schuimnesten te
bouwen. In het schuimnest worden de jongen verzorgd tot ze hun
dooiervoorraad hebben opgesoupeerd. De vader bouwt en onderhoudt het nest
en zorgt voor de jongen totdat ze gaan vrijzwemmen.

 

Schuimnestbouwers, muilbroeders en vrijleggers.


De meeste labyrintvissen bouwen een schuimnest. Een aantal Betta soorten en
de chocolade goerami (Sphaerichthys) broedt de eieren in de bek uit. De
meeste Afrikaanse labyrintvissen laten de bevruchte eieren gewoon vallen en
kijken er niet meer naar om (vrijleggers).
In het algemeen geldt dat de Zuid-Oost-Aziatische soorten een schuimnest
bouwen of de eieren in de bek nemen. Afrikaanse soorten zijn meestal
vrijleggers, sommige bouwen een schuimnest.