Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


Verklaring van begrippen

 

 

 
 TL
Dat staat voor Totale Lengte.
Dit is de lengte van een exemplaar
gemeten van de lippen tot het puntje van de staart.

sp.
Species betekend soort. De soort
is nog onbeschreven.

Type series
De exemplaren series die of het naamdrager type (syntypes) vormen van een zogenoemde soort of ondersoort, of van welke het naamdrager type is of word gekozen.
 
   
 SL
Dat staat voor Standaard Lengte.
Dit geeft de lengte aan exclusief
de vinnen; dus alleen de lengte
van het lichaam.

sp. aff.
Een nieuwe soort, nog onbeschreven
maar lijkt erg op een bepaalde reeds
beschreven soort. Deze bepaalde soort
is achter "sp. aff." aangegeven.

Paratype
Elk exemplaar van een type serie anders dan het holotype.
 
   
 cf.
Con forma; de onderzochte soort
verschilt met sommige details
van de orginele beschrijving,
maar niet zo vitaal, dat het
aannemelijk is dat het hier om
een andere, nieuwe soort gaat.

ssp.
Ondersoort; Sommige soorten bewonen
een wijd verspreidingsgebied; binnen
deze gebieden zijn er populaties die
optisch duidelijk verschillen van andere
populaties. Genetisch gezien behoren ze toch tot dezelfde soort. Deze populaties krijgen een derde wetenschappelijke naam als een geografische ondersoort. Is de ondersoort nog niet vastgesteld dan word er alleen ssp. vermeld.

Holotype
Een individueel exemplaar welke gekozen is als naamdrager type van een soort of ondersoort als deze is vastgesteld. Of het individuele exemplaar op welke zo'n taxon was gebasserd wanneer er geen type was gespecificeerd.
 
     
 var.
Individuele kleur variaties, welke niet zijn vastgesteld in geografische gebieden, zijn zogenaamde variaties. Variaties krijgen geen speciale wetenschappelijke naam.

nov.
Van novum, hetgeen nieuw betekent. Dit staat voor hetzelfde als sp. aff.

Lectotype
Een syntype gekozen als het individuele naamdragend type exemplaar na de vaststelling van een nominale soort of ondersoort.
 
     
 Terra typica
Dit is de vindplaats waar de exemplaren die gebruikt zijn voor de orginele beschrijving vandaan komen.
F1, F2, F3 etc.
F1 staat voor de eerste generatie van wildvang exemplaren. F2 staat voor de tweede generatie en F3 voor de derde en zo verder.
Syntype
Elk exemplaar van een type serie van welke zowel geen holotype of lectotype is gekozen.
 
     
 RO water
Reverse osmosis water.